Бейоу нь нэг цэгийн үйлчилгээ бүхий экструдер үйлдвэрлэлийг судалж хөгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг.

Савыг ариутгах үйлдвэрлэлийн шугам

  • Devolatilization Production Line

    Давхарчлах үйлдвэрлэлийн шугам

    1. Полимер бүрэн хайлсан байна. 2. Хайлах хугацаа нь үр дүнтэй нэмэгддэг. 3. Тусгай зориулалтын вакуум яндангийн камер нь хэсэгчлэн буцахаас сэргийлж, дамжуулах хоолойн олон зүйлийг цэвэрлэхэд тусалдаг. 4. Температурын нарийн хяналт нь хайлмалын зуурамтгай чанарыг бууруулдаг. 5. Янз бүрийн материалын зориулалтаар янз бүрийн шүтээн хуваах үйл явцыг тохируулах. 6. Гадаргуугийн нөхөн төлжих хурд хурдан. 7. Дэгдэмхий болон тархсан материалын нэг хэсгийг дахин боловсруулж, дахин ашиглах боломжтой. Полимержих урвалын дараах эмчилгээ нь ...